மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?

மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தவர் யார் ? இந்த கேள்வி ஓரளவு படித்தவர்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கலாம் ! ஏனென்றால், தாமஸ் எடிசன் என்று சட்டென்று ஆனால் தவறான பதிலை சொல்லிவிடுவார்கள் !? ஆமாம், அது தவறான பதிலே !, Advertisements