அசைந்தாடும் மெழுகுவர்த்தி

சிறு குழந்தைகளின் விளையாட்டு உபகரணங்களில் ஒன்றான Seesaw எனப்படும் இச்சாதனத்தை அனைத்து சிறுவர் பூங்காக்களிலும், பள்ளி விளையாட்டுத்திடல்களிலும் காணலாம். அதனடிப்படையில் செயல்படும் ஒரு எளிய இயற்பியல் பரிசோதனையை இங்கு காண்போம். எச்சரிக்கை: இப்பரிசோதனைக்கு பெரியவர்களின் மேற்பார்வை மிகவும் அவசியம். Advertisements

பலூனில் இயங்கும் படகு

தேவையான பொருட்கள்: சதுர அல்லது செவ்வக  வடிவிலான பிளாஸ்டிக் டப்பா (ஸ்வீட் அடைத்து வரும் பெட்டிகளை உபயோகித்திக்கொள்ளலாம். பலூன் குளிர்பானம் குடிக்க பயன்படுத்தும் பெரிய  உறுதியான ஸ்ட்ரா ரப்பர் பேண்ட் ஒட்ட பயன்படும் M Seal  (களிமண் போன்று இரண்டு கலவைகளாக இருக்கும் இவற்றை தேவையான அளவு எடுத்து ஒன்றாக சேர்த்து பயன்படுத்த வேண்டும். காய்ந்தவுடன் கெட்டியாகி விடும் பின்பு உபயோகப்படுத்த இயலாது. என்வே தேவையான அளவு மட்டுமே கலந்து கொள்ளவும். உபயோகித்த பின் கைககளை சுத்தமாக…