உடலைப்பற்றிய வியக்கத்தகு உண்மைகள் !

chewing food

நாம் சாப்பிடும் உணவுடன் வாயில் ஊறும் உமிழ்நீருடன் சேர்ந்த பிறகுதான் உணவின் சுவையை உணர முடியும்.

Continue reading

Advertisements

மெகா ஃபிக்ஸில்ஸ் என்றால் என்ன ?

hasselbladh5d

MP அதாவது Mega Pixels மெகா ஃபிக்ஸில்ஸ் என்ற வார்த்தையை தற்காலத்தில் அடிக்கடி கேட்டு வருகிறோம். முக்கியமாக  டிஜிட்டல் கேமேரா  வரவால் இவ்வார்த்தை சாமானியனிர்களிடமும் மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது.

MP அதாவது Mega Pixels (மெகா ஃபிக்ஸில்ஸ் ) என்றால் என்ன ?  Continue reading

Advertisements

அறிவியல் வினாடி வினா – விண்வெளி

Mercury

1 . சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோளின் பெயர்  என்ன? Continue reading

Advertisements