சூரிய உதய,அஸ்தமனம் போது வானம் ஏன் சிவப்பாக இருக்கிறது ?

redsunசூரிய உதய மற்றும் அஸ்தமனம் போது  வானம்  ஏன் சிவப்பாக    இருக்கிறது ? என்பதை  இந்த சோதனையின் போது ஏன் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

முற்றிலும் மேகங்கள் இல்லாத  போதெல்லாம், நாம் பார்க்கும் வானம் நீலமாக இருக்கிறது. சூரியன் உதிக்கும் மற்றும் மறையும் போது  சிவப்பாக  தெரிகிறது. இந்த இரண்டு காட்சிகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு உடையதாகும். பின் வரும் சோதனை மூலம் அதை காண்போம்.

இச் சோதனைக்கு  பின்வரும் பொருட்கள் தேவை:

  • ஒரு டார்ச் லைட்
  •  கண்ணாடி பாத்திரம் (சதுர வடிவம் நல்ல பயன் தரும் )
  • 250 மி.லி. பால்

செய்முறை:

நீங்கள் அனைத்து பக்கங்களிலும் இருந்து அதை பார்க்க கூடிய வகையில் பாத்திரத்தை ஒரு மேஜையில் அமைக்கவும் .

அதை  ¾  பாகம் தண்ணீர் கொண்டு நிரப்புக . டார்ச் லைட்டை ஆன் செய்து தொட்டியின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஒளிக்கற்றைகளை பாய்ச்ச பிரகாசமான  ஒளி தண்ணீரில் பட்டு வெளிச்சம் பிரதிபலிக்கும்.

wateronlyநீரில் ஜொலிக்கும் ஒளி கற்றைகளை  பார்க்க முயற்சி செய் .நீங்கள் நீரில்  மிதக்கும் சில  தூசி துகள்களை  காண முடியும்; அவை  வெள்ளை நிறத்தில்  தோன்றும். எனினும், இந்த ஒளிக்கற்றை எந்த இடத்தில் ஊடுருவி செல்கிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பது சிரமமான காரியம்.
தண்ணீரில்  60 milliliters (¼ கப்)  பால் சேர்த்து அதை கலக்கவும் . முன்பு போல விளக்கு ஒளியை பாய்ச்சு.

ஒளி கற்றையை  இப்போது நீர் வழியே எளிதாக பார்க்க முடிகிறது என்பதை கவனிக்க. milkinwater

Add another ¼ cup of milk to the water and stir it. Now the beam of light looks even more blue from the side and more yellow, perhaps even orange, from the end.

Add the rest of the milk to the water and stir the mixture. Now the beam looks even more blue, and from the end, it looks quite orange. Furthermore, the beam seems to spread more now than it did before; it is not quite as narrow.

What causes the beam of light from the flashlight to look blue from the side and orange when viewed head on? Light usually travels in straight lines, unless it encounters the edges of some material. When the beam of a flashlight travels through air, we cannot see the beam from the side because the air is uniform, and the light from the flashlight travels in a straight line. The same is true when the beam travels through water, as in this experiment. The water is uniform, and the beam travels in a straight line. However, if there should be some dust in the air or water, then we can catch a glimpse of the beam where the light is scattered by the edges of the dust particles.

When you added milk to the water, you added many tiny particles to the water. Milk contains many tiny particles of protein and fat suspended in water. These particles scatter the light and make the beam of the flablueskyshlight visible from the side. Different colors of light are scattered by different amounts. Blue light is scattered much more than orange or red light. Because we see the scattered light from the side of the beam, and blue light is scattered more, the beam appears blue from the side. Because the orange and red light is scattered less, more orange and red light travels in a straight line from the flashlight. When you look directly into the beam of the flashlight, it looks orange or red.

What does this experiment have to do with blue sky and orange sunsets? The light you see when you look at the sky is sunlight that is scattered by particles of dust in the atmosphere. If there were no scattering, and all of the light travelled straight from the sun to the earth, the sky would look dark as it does at night. The sunlight is scattered by the dust particles in the same way as the light from the flashlight is scattered by particles in milk in this experiment. Looking at the sky is like looking at the flashlight beam from the side: you’re looking at scattered light that is blue. When you look at the setting sun, it’s like looking directly into the beam from the flashlight: you’re seeing the light that isn’t scattered, namely orange and red.

What causes the sun to appear deep orange or even red at sunset or sunrise? At sunset or sunrise, the sunlight we observe has traveled a longer path through the atmosphere than the sunlight we see at noon. Therefore, there is more scattering, and nearly all of the light direct from the sun is red.

Source: http://www.scifun.org/homeexpts/BlueSky.html

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s