தண்ணீர்! தண்ணீர் !!

bottled-water1மற்ற எந்த திரவ பொருட்களையும் விட நீர் அதிகமான திடப்பொருட்களை கரையச்செய்யும் தன்மை வாய்ந்தது.  தான் பயணிக்கும் பாதையெல்லாம் கிடைக்கும் வேதிப்பொருட்கள், தாது உப்புக்கள்,மற்றும் சத்துக்கள் அனைத்தையும் சுமந்து கொண்டு செல்கின்றன.

தண்ணீர் உறையும் நிலையில் உருவத்தில் பெருக்கம் அடைகிறது. இது மற்ற திரவங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும்.

நாம் வாழும் இப்பூமி 70 லிருந்து 75 சவீதம் நீரால் நிரம்பி உள்ளது.

சுத்தமான நீர் நிலத்தின் மேற்பரப்பைவிட, நிலத்தின் அடிப்பகுதியில்தான் அதிகமாக இருக்கிறது.

டெர்ரரியம் போல  பூமி  பாதுகாக்கப்பட்ட அமைப்பை பெற்றுள்ளது. அதாவது, அது தோன்றிய காலத்தில் இருந்து எந்த கூடுதலும் குறைவும் அடையாமல் இருப்பதாகும். அதைப்போல் நீரும் அது தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இன்று வரை எவ்வித மாற்றமும் அடையாமல் இருக்கிறது. அப்படியெனில் நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் இந்த தண்ணீர் பல்லாயிரங்கோடி ஆண்டுகள் பழமையானதாகும்.

 

Water dissolves more substances than any other liquid. Wherever it travels, water carries chemicals, minerals, and nutrients with it.

 

Actually, water expands (gets less dense) when it freezes, which is unusual for liquids.

 

Somewhere between 70 and 75 percent of the earth’s surface is covered with water.

 

Much more fresh water is stored under the ground in aquifers than on the earth’s surface.

 

The earth is a closed system, similar to a terrarium, meaning that it rarely loses or gains extra matter. The same water that existed on the earth millions of years ago is still present today.

By the time a person feels thirsty, his or her body has lost over 1 percent of its total water amount.

The weight a person loses directly after intense physical activity is weight from water, not fat.

Did you know that you could get drunk on water? Well, drinking too much water causes the sodium levels in the bloodstream to dilute causing imbalance of water in your brain. This is called ‘water intoxication’.

In short, the water you drink has been around since the birth of the Earth.

Water is the only substance on earth that is naturally found in all its three states: solid (ice), liquid (water) and gas (steam or vapor).

Well, 75% of your brain and 25% of your bones are made up of water.

drip from a leaky tap  is like wasting almost 75 liters of water every single day!

Did you know that a human being can go without food for a month, but he can go without water for only one week?

A normal human being must have 2 liters of water each day (which translates to about 75000 liters of water in their entire life).

Despite this, nearly 2 million plus people on the planet do not have access to safe drinking water.

Once you drink water, it leaves your stomach in about 5 minutes!

There are about 70000 known water contaminants.

If you drop a frog into boiling water it will hop straight back out again, but if you put it in cold water and heat it slowly the frog will boil to death.

The elephant can smell water up to 3 miles away. Also, a dogs’ nose is so sensitive that it can tell the difference between a tub of water and a tub of water with a teaspoon of salt in it.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s